Menu

SAAPRO cung cấp các dịch vụ biên tập kịch bản, tổ chức sản xuất, quay phim tiền kỳ, dựng phim hậu kỳ, hình ảnh, âm thanh, xử lý đồ họa, 3D, …cho đến phát hành và truyền thông quảng cáo phim…

Với nhiều năm kinh nghiệm, SAAPRO đã sử dụng công nghệ Flycam trong quá trình sản xuất phim cũng như cho ra đời nhiều sản phẩm quảng cáo có sự đầu tư về Flycam và nhận lại được rất nhiều sự hài long từ phía các khách hàng.

Xem thêm tin khác